Acasa Produse Despre noi Ghid pacient Contact Cos de cumparaturi
0


Magazin online de produse si dispozitive medicale
Produsele noastre pot fi achizitionate si prin CNAS
gratuit sau compensat.


Pansamente
Scutece Adulti
Scutece Copii
Aleze/Paturici absorbante
Materiale de protectie
Îngrijirea: Plăgilor, Rănilor.
Îngrijirea Stomelor
Îngrijirea Escarelor
Îngrijirea Arsurilor
Catetere, sonde foley, condom urinar
Saci pentru: Colostoma, ileostoma, urostoma
CONFIDENȚIALITATE
Politică de Confidențialitate/prelucrarea datelor cu caracter personal
Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru companie, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am realizat aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele Dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin site-ul nostru web sau prin viitoarele si actualele aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cum ne puteti contacta

www.magazinuldescutece.ro este o SOCIETATE COMERCIALA cu capital 100% Romanesc. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele Dumneavoastra cu caracter personal.
Suntem deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra, vă încurajăm să contactați Responsabilul la adresa office@magazinuldescutece.ro sau prin poștă sau curier la adresa cu mentiune: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele Dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la Dumneavoastra când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu varsta minima de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele Dumneavoastra cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul Dumneavoastra
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Dumneavoastra cu privire la comenzile Dumneavoastra sau la bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor nostri. Prelucrarea datelor Dumneavoastra pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între noi și Dumneavoastra. De asemenea, anumite prelucrări incadrate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei noatre față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile Dumneavoastra fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.
Cât timp păstrăm datele Dumneavoastra cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele Dumneavoastra cu caracter personal atat timp legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele Dumneavoastra cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Dumneavoastra următoarelor categorii de destinatari:
furnizorilor de servicii de curierat;
furnizorilor de servicii de plată/bancare;
furnizorilor de servicii IT.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele Dumneavoastra de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
Unde transferăm datele Dumneavoastra cu caracter personal.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dumneavoastra. cu caracter personal pe teritoriul României.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.
Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Cum protejăm securitatea datelor Dumneavoastra. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dumneavoastra cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile Dumneavoastra

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele Dumneavoastra cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele Dumneavoastra, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.
După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastra și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact mai sus mentionate.